وبلاگ محمدزمانی

چهارشنبه 26 آبان 1395

مراقبت های درختان میوه

نویسنده: محمد زمانی   

مراقبت های درختان میو:۱
۱-قبل از کاشت درخت ،نوع خاک باید آزمایش شود (سه نوع نمونه برداری انجام می شودتاعمق۳۰-از۳۰تا۶۰از۶۰تا۹۰ سانتی متری)
۲-بهترین خاک باید۵۰%هوا و۵۰%آب داشته باشد۰
۳-گودال پای درختان که برای ذخیره آب حفر  می شود.آب نباید مستقیما به تنه (طوقه)درخت برخورد کند باید بین آب وتنه درخت با خاک فاصله باشد.چون خاک مانع تولید بیماری وقارچ می شود آب اگر با تنه درخت تماس داشته باشد مخصوصا در درختان زرد
آلو وسیب  باعث سیاهی درخت می شود.وبهتر است آب به روش قطره ای باشد دراین روش نیز نباید آب مستقیم به تنه درخت برخورد کند لوله آب باید ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری فاصله داشته باشد.
۴-نهال ها درچند سال اول به سرما حساس هستند وسرمازده شده ورشددرختان عقب می ماند.مخصوصا نهال زرد الو،هلو،که باید درفصل سرما با پارچه مناسب ویابا نایلون پوشانده شوند.
۵-زمان آب دهی بستگی به هواومنطقه دارد دردمای معتدل هفته ای یک بار به حد کافی آب می دهیم .
۶-زمانی که درختان گل می دهند نباید به درخت آب داد.
۷-از ۲۰روزمانده به گل دهی وبیدارشدن ازخواب آب دهی انجام شود.
۸-بعداز برداشت میوه به درختان میوه آب دهید چون درختان درحال میوه سازی برای سال آینده هستند.
۹-برای انجام گرده افشانی دریک باغ از انواع مختلف یک درخت کاشته شود،وتک نوع کاری نشود به عنوان مثال در یک باغ فقط سیب لبنانی کاشته نشود بلکه از انواع سیب ها مخلوط کاشته شود .
نکته ی مهم :اگر باردهی درخت گردو کم بار باشد با مته تنه درخت را سوراخ کرده تا شیره خام ازمنه  درخت خارج شود،.(درختان گردو آفات ندارند اما قارچ وبیماری می گیرند.)

نظرات() 

چهارشنبه 26 آبان 1395

انواع هرس

نویسنده: محمد زمانی   

انواع هرس :
هرس درختان میوه در سه مرحله انجام میگیرد:
۱-هرس شدت:
۲-هرس زمان:
۳-هرس بهربرداری:

۱-هرس شدت خود درچهار مرحله انجام می گیرد :
الف-هرس ضعیف-دراین نوع هرس یک سوم از شاخه ها را هرس میکنیم
ب-هرس متوسطه-دراین نوع هرس یک دوم از شاخه ها راهرس می کنیم پ-هرس شدید-دراین نوع هرس دو سوم از شاخه ها را هرس می کنیم
ت-هرس خیلی شدیددراین نوع هرس چهار پنجم از شاخه ها را هرس می کنیم.
۲-هرس زمان به دو صورت ودر دوزمان مختلف انجام می گیرد.
الف -هرس سبز:هرس سبز زمانی است که درخت درحال رشد ونمو است از  بهارتاپاییزاست.
باهرس خشک:هرس خشک زمانی است که درخت درحال خواب  است هرس آن از زمان برگ ریزان (خزان)از پاییز تا وقت بیداری درختان (بهار)
۳-هرس بهربرداری:هرس بهربرداری در هفت مرحله صورت می گیرد:
الف -هرس اولیه (هرس کاشت)
ب- هرس فرم دهی برای فرم دهی درخت صورت می گیرد.
پ- هرس باردهی
ت- هرس سال آوری
ث-هرس نگهداری(هرس داشت) که مهمترین هرس ،هرس نگهداری است .که باید هرسال روی درختان میوه انجام گیرد .
ج-هرس برای افزایش کیفیت میوه وتغییرمیوه با پیوندزدن.
چ-هرس جوان کردن درختان پیر.
 

نظرات() 

یکشنبه 23 آبان 1395

روش ونحوه هرس کردن

نویسنده: محمد زمانی   

روش ونحوه هرس کردن:

۱-نیم سانتی متربالاترازجوانه هرس شود
۲-بریدن ویاهرس کردن را به صورت شیب داریعنی خلاف جهت جوانه هرس شودتاآب های باران به جوانه نخورد.
۳-ازطرفی که جوانه به طرف بیرون است هرس شودتاشاخه به سمت بیرون رشد کند.
۴-دردرختانی مثل انگور ارز وی بنده هاهرس شودچون داخل شاخه هاخالی است واگرازوسط بندهرس شودشاخه ویا درخت دچار بیماریی یافت می شود ،اما در رختان میوه باید هرس حداقل ۳ الی۵سانتی متر بالاتر از بنده سال شود.

نظرات() 

یکشنبه 23 آبان 1395

توصیه هایی درامرهرس

نویسنده: محمد زمانی   

توصیه هایی درامر هرس:

۱-سرشاخه ها راهرسال هرس کنید چون انتهایی جوانه ها ضعیف است باهرس غذا به قسمت های اصلی (میوه وگل)درخت می رسد وسبب تحریک جوانه های پایین ورشد جوانه های تازه می شود.
۲-درهسته دار تا نصف ودر درختان دانه دار تا یک سوم هرس شود.
۳-اگر شما مشکوک به بیماری وآفت زدگی در درخت هستید آن را درفصل بهار و تابستان علامت گذاری ویاآنراهرس کنید تااز سرایت آن به دیگر قسمت های درخت جلوگیری شود.
۴-هیچ  موقعی درخت میوه را شدید هرس نکنید چون هرس شدید رشد رویشی را زیاد وبا ردهی را کم می کند و درخت حالت جارو ی به خود میگیرد
۵-باهرس اصولی درختان  پیر را جوان می کنیم
۶-هرس کردن شاخه های قطوردرختان پیررا ازنصف انجام داده تا جوانه های نهفته رشد کند.
۷-اهمیت برگ درختان همانند اهمیت آشپز خانه در منزل است که محل تامین غذایی است .
۸-از ته شاخه هرس شود تا درسال دیگر ازآن محل جوانه رشد نکند.
۹-موازی شاخه هرس کنید.
۱۰-در هرس درختان میوه شا خه های عمودی راهرس کنید،چون شاخه های افقی با زاویه ۶۰درجه بهترین شاخه است که به راحتی شیره پرورده راجذب ومیوه دهی آن خوب است.
۱۱-در هرس درختان که قطرشان بیش از ۴سانتی متری باشد از چسب باغبانی استفاده میکنیم .که هم ضدقارچ است وهم ضد باکتری است.
۱۲-قبل از شروع هر هرس باید ابزار باغبانی (قیچی ،اره،قیچی اهرمی،و. .......)را با مواد لازم  ضد عفونی شود.
۱۳-دستگاه سو سلز-برای هرس ریش های پیر درختان پیر وجوان کردن ریشه درخت و رساندن تغذیه خوب انجام می شود این روش بیشتر در درختان انگور انجام می شود.

نظرات() 

یکشنبه 23 آبان 1395

هرس درخت انگور(مو)

نویسنده: محمد زمانی   

باسلام :
هرس درخت انگور(مو) در ۹ مرحله انجام می پذیرد  که به شرح زیر می باشد:
دردنیا۸۰۰نوع انگور وجوددارد(عسگری،کشمشی ،هندی،بی دانه،و غیره.........)مو درختی است که سریع رشد می کند به طوری که دریک سال بین ۴ الی ۶ متر رشد می کند؛

۱-هرس مو روی شاخه های یک ساله که به رنگ روشن است در اوایل فروردین ماه که جوانه ها می خواهد رشد کندانجام می پذیرد.دراین مرحله شاخه های خشک شده رااز شاخه های سالم  تشخیص داده وجدا کرده و کار هرس را آغاز میکنیم
۲-نحوی  هرس درخت انگور بدین طریق است که به غیر از جوانه اول درشاخه یک ساله ۴ تاجوانه می شماریم بقیه شاخه ها راقطع می کنیم البته هرس درخت انگور بستگی به نوع درخت مو دارد (درعسگری بعداز جوانه ۳،در کشمشی بعدازجوانه ۹،دربی دانه بعداز جوانه ۱۰،درانگورهندی بعداز جوانه۱۶،راقطع میکنیم) جوانه های اول و دوم ،جوانه شاخه -وبقیه ی جوانه های مانده جوانه میوه است .
۴-میوه روی شاخه  های یک سال تولید می شود.
۵-یک درخت انگور مرغوب وخوب به طور متوسط ۷۰۰ جوانه دارد که ۱۰الی۱۵ درصدآن به میوه تبدیل می شود
۶-جوانه های انگور مرکب است (گل ونهفته)که اگر جوانه گل سرمازده شد،جوانه ی نهفته رشد میکند.
۷-هرس درخت انگور زمانی خوب است که میوه آن درحالت غوره است ،مقداری ازغوره ها را میچینیم که برای بهتر شدن میوه درخت انگور از ۵ خوشه غوره دوتاراهرس می کنیم این امر باید در کلیه شاخه ها به صورت متعادل انجام شود.
۸-برای باکیفیت کردن میوه در تا بستان ازآخرین خوشه بعداز جهار جوانه شاخه راقطع میکنیم تاشیره پروده برای تغذیه به میوه برسد.
۹-در موقع هرس ویاقطع کردن درخت (انگور)موباید محل بریدگی یا هرس از روی بند یا نقطه باشد

نظرات() 

جمعه 21 آبان 1395

اصول هرس

نویسنده: محمد زمانی   

اصول هرس جژء قواعد ومسلمات هرس است.اصول هرس به شرح زیر است:
۱-شناخت شاخه های بارده
۲-جلوگیری ازرشد ارتفاع درخت
۳-جلوگیری ازهر س شدید درخت
۴-نوردهی وهوادهی بیشتر به درخت
۵-هرچه شاخ هاحالت افقی ترباشند بهتراست ،شاخه های عمودی راتاحدامکان حذف میکنیم
۶-با رعایت کردن اصول هرس بین شاخه های باردهی ورشد درخت تعادل ایجاد میکنیم
۷-حفظ ونگه داشتن شاخه های سایه اندازه. با نگه داشتن شاخه های سایه اندازه باعث جلوگیری از آفتاب سوختگی تنه ی درختان می شویم.

محمد حسن محمدزمانی
 

نظرات() 

چهارشنبه 19 آبان 1395

فواید هرس کردن درختان میوه

نویسنده: محمد زمانی   

همانطورکه انسان به آب،هواوغذانیازدارد،یک درخت میوه نیز به خاک،رطوبت،هوا،نوروهرس نیازدارد.چهارعنصراولیه درطبیت وجودداردولی علم هرس به دست انسان انجام می شود.بنابرین باهرس اصولی وحرفه ای می توان درکیفییت وکمیت باردهی ورشددرختان تعادل ایجاد کرد
درهنگام هرس به درختان جان تازه میدهیم اینکاربه صورت حرفه ای ،باشناسایی وبریدن وقطع کردن شاخه های زایدبه وسیله ی ابزار باغبانی انجام می شود ودرنتیجه می توتنیم درختان سالم ومحصولی مرغوب به دست آوریم.

فایده هرس  کردن درختان میوه:
۱-فایده خیلی مهم هرس ایجادتعادل بین باردهی ورشد درخت
۲-جلوگیری از رشدبی رویه درخت
۳-کنترل ارتفاع درخت
۴-کنترل آفات وبیماری های مثل آفت آتشکده مخصوصادر درختان دانه دار
۵-تقویت اسکلت درختان میوه(باهرس کردن دقیق و درست شاخه های اضافه،مقاومت واستحکام درخت بالا می رود علاوه براین فرم وشکل خوبی به خودمیگیرد)
۶-جلوگیری ازسال آوری مخصوصاً درختان سیب
۷-افزایش کیفیت و کمیت میوه
۸-هرس شاخه های اضافه ونگه داشتن شاخه های سایه اندازه تنه ی درختان(که با هرس کردن درست وبه موقع می توان ازآفتاب سوختگی تنه ی درختان جلوگیری کرد)
۹-کنترل وجلوگیری ازهر س شدید.(اغلب باغ داران عزیزبا  بی توجی ورعایت نکردن اصول هرس باعث حذف شاخه های باردهی شده وبا این کار
صدمات جبران ناپذیر به درختان می زنند)
۱۰-با رعایت اصول هرس می توان در نور دهی وهوادهی به درختان ،محصولی مرغوب به دست آورد.


(محمدحسن محمدزمانی)

نظرات() 

سه شنبه 18 آبان 1395

هرس درختان میوه

نویسنده: محمد زمانی   

هرس درختان میوه در دو فصل پاییز وبهار انجام می شود.
هرس درخت میوه

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic